Extra verdieping

De klanten wensten een uitbreiding van de leefruimte door een volledige verdieping op de bestaande woning te creëren. Belangrijke voorwaarde van de klanten was om, tijdens de werken, te kunnen blijven wonen in hun woning.

Maak een afspraak